top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier

Det finns åtta kategorier av TP-kablar, sju stycken etablerade och en under utformning.

 • Cat 7 – En standard för STP-kabel (ISO/IEC 11801), där de skyddande höljena inte bara skall minska externa störningar, utan också minska Cross Talk, så att man kan använda upp till 100 meter långa kablar mellan noderna. Laboratorieförsök har visat att det är möjligt att sända datatrafik om 100 Gbps över kategori 7-kabel, med en maxlängd om 70 meter. Försök görs att öka denna längd till 100 meter.

 • Cat 6A (Augmented Category 6) – Cat 6A stödjer en hastighet på 10Gbit/s med en maximal kabellängd på 100 meter.Kablar säljs ibland med märkningen 6e, men det är inte en formell standard och det är inte säkert att sådana klarar alla krav för 6A.

 • Cat 6 – Används för nätverk med hastighet upp till 10 Gbit/s. (10GBase-T). Maximal kabellängd för 10Gbit/s är 55 meter.

 • Cat 5e – Används för nätverk med hastighet upp till 1 Gbit/s. (1000Base-T).

 • Cat 5e – Används för nätverk med hastighet upp till 1 Gbit/s. (1000Base-T).

 • Cat 5 – Används i Fast Ethernet/100Base-TX, hastigheter på 100 Mbps.

 • Cat 4 – Används i Token Ring-nätverk; har en hastighet på 16 Mbps.

 • Cat 3 – Används i 10BASE-T Ethernet-nätverk; har en hastighet på 10 Mbps.

 • Cat 2 – Upp till 4 Mbps dataöverföringshastighet.

 • Cat 1 – Används för telefoni och är inte lämpad för dataöverföring.

Rak och Korsad kabel

En korskopplad TP-kabel används när till exempel två hubbar, switchar eller två nätverkskort kopplas ihop, annars används rak TP-kabel. Switchar och Hubbar med speciella Uplink-kontakter, eller kontakter där Uplink finns som en valbar eller automatisk möjlighet, tillåter dock att man kopplar samman dem med raka kablar.

 

Kontakter

TP-kablar har oftast 8P8C kontakter, vanligen kallade RJ-45-kontakt. Skärmade kablar kan också ha TERA-kontakt.

Skärmning

UTP-kabel.

TP-kablar kan ha skärmning runt de inre paren och/eller kabeln som helhet för att reducera risken för inre och yttre elektriska störningar. Skärmningen kan utgöras av metallfolie eller en tät väv av metalltråd, där det förra är något billigare.

 

UTP

UTP, en förkortning av Unshielded Twisted Pair, oskärmad tvinnad parkabel, är idag den mest tillverkade kabeln. De fyra trådparen är oskärmade. Detta kan resultera i mer elektriska störningar än en STP- eller ScTP-kabel. Fördelarna med en UTP kabel är att den inte behöver jordas. Den är därför både billigare och enklare att hantera.

 

STP

STP, en förkortning av Shielded Twisted Pair. Vanligen avses en kabel med fyra par tvinnade koppartrådar varav varje par har en skärm runt sig för att motverka störningar, samt en yttre skärm runt hela gruppen för att förstärka skyddet. Nackdelen med STP-kabel är att den måste jordas och är dyr att tillverka, men den har bäst skydd mot elektriska störningar. Ett skäl att välja denna slags kabel, i stället för fiberoptisk kabel, är att den kan leverera strömförsörjning, så väl som datasignal, Power Over Ethernet. Vill man bara ha störningsokänslighet, så är den optiska fibern det vanligare alternativet.

Det är viktigt att jordningen görs korrekt, annars ökar, snarare än minskar risken för att drabbas av störningar.

 

ScTP

ScTP, en förkortning av Screened Twisted Pair, är väldigt lik STP-kabeln. Det som skiljer båda kablarna är att ScTP-kabeln inte har någon skärm runt varje par av trådar, vilket innebär att den inte skyddas mot Cross-talk, endast mot yttre störningar.

ScTP kallas också FTP (Foiled Twisted Pair). Ibland kallas denna typ felaktigt för STP.

Också ScTP måste jordas ordentligt för att fungera som avsett.

 

 • S/UTP kablarhar en skärm av vävd metalltråd runt hela kabeln, men där de inre paren är oskärmade, "unshielded".

 • S/FTP är kablar med en väv av metalltråd runt hela kabeln och folieskärmning runt de inre paren.

 • S/STP är kablar med väv av metalltråd runt såväl hela kabeln som de inre paren.

 • U/STP är kablar som saknar yttre skärmning, men har en skärm runt varje ledningspar.

 

Kategorier

Det finns åtta kategorier av TP-kablar, sju stycken etablerade och en under utformning.

 • Cat 1 – Används för telefoni och är inte lämpad för dataöverföring.

 • Cat 2 – Upp till 4 Mbps dataöverföringshastighet.

 • Cat 3 – Används i 10BASE-T Ethernet-nätverk; har en hastighet på 10 Mbps.

 • Cat 4 – Används i Token Ring-nätverk; har en hastighet på 16 Mbps.

 • Cat 5 – Används i Fast Ethernet/100Base-TX, hastigheter på 100 Mbps.

 • Cat 5e – Används för nätverk med hastighet upp till 1 Gbit/s. (1000Base-T).

 • Cat 6 – Används för nätverk med hastighet upp till 10 Gbit/s. (10GBase-T). Maximal kabellängd för 10Gbit/s är 55 meter.

 • Cat 6A (Augmented Category 6) – Cat 6A stödjer en hastighet på 10Gbit/s med en maximal kabellängd på 100 meter.
  Kablar säljs ibland med märkningen 6e, men det är inte en formell standard och det är inte säkert att sådana klarar alla krav för 6A.

 • Cat 7 – En standard för STP-kabel (ISO/IEC 11801), där de skyddande höljena inte bara skall minska externa störningar, utan också minska Cross Talk, så att man kan använda upp till 100 meter långa kablar mellan noderna. Laboratorieförsök har visat att det är möjligt att sända datatrafik om 100 Gbps över kategori 7-kabel, med en maxlängd om 70 meter. Försök görs att öka denna längd till 100 meter.

network-cables-494654_1920.jpg

TS Connect AB work with leading manufacturers of Patch cables.

We can make Custom Made cable harness for you application/project.

Patch cable have twin paired conductors for connecting Computers, Printers, Networking Switchboards, Modems and so on.

Patch cable is complete digital.

bottom of page